Aktualności, czyli z życia naszej szkoły


Klasa 7b w Teatrze Nowym w Poznaniu
3 grudnia 2018
Wycieczka do Poczdamu i Berlina
1 grudnia 2018
Wycieczka klasy 8a i 8c
28 listopada 2018
Dzień Pluszowego Misia
27 listopada 2018
Klasa 7b w Teatrze Nowym w Poznaniu
zdjęcie
3 grudnia 2018
Zobacz więcej wydarzeń i zdjęć

Dziś jest środa
12 grudnia 2018 roku


19 grudnia 2018  za 7 dni
Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)

10 stycznia 2019  za 29 dni
Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)

14 stycznia 2019  za 33 dni
Ferie zimowe


więcej w kalendarzu szkolnym