Komunikaty

2022-06-24

zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym

Główny Inspektor Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Dodatkowo informuje, że ulotki będą także dystrybuowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzenia akcyjnych działań edukacyjnych. Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim.

A4-_-wzw_salmonella_ua.pdf

A4-_-wzw_salmonella_pl.pdf

A4-_-polio_ua.pdf

A4-_-polio_pl.pdf

A4-_-odra_ua.pdf

A4-_-odra_pl.pdf

A4-_-krztusiec_ua.pdf

A4-_-krztusiec_pl.pdf

A4-_-covid-19_ua.pdf

A4-_-covid-19_pl-003.pdf

2022-06-15

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończenie roku szkolnego nastąpi 24 czerwca (piatek) 2022 r. w holu szkoły, dla klas:

4-8 w godzinach 9.00-11.00

1-3 w godzinach 11.30-12.30 (z jednym uczniem zapraszamy tylko jednego rodzica)

2022-05-30

I dawka HPV rocznik 2008.

I dawka HPV rocznik 2008.

Aktualne informacje o Programie dostępne są na stronie: https://powiat.poznan.pl/program-profilaktyki-hpv-aktualizacja/ Harmonogram szczepień HPV -2022.pdf

2022-05-10

Szczepienia HPV rocznik 2008

Powiat Poznański podjął decyzję o kontynuacji w 2022r. „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, w ramach którego prowadzone są szczepienia profilaktyczne szczepionką 9-walentną GARDASIL 9, zabezpieczającą przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, wywołanym przez typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 oraz edukacja zdrowotna.

W ramach ww. Programu ze szczepień będą mogły skorzystać:

• dziewczęta urodzone w 2008 – (dwoma dawkami szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu), a jeżeli liczba zgłoszonych do szczepień dziewcząt będzie mniejsza niż liczba osób planowana do zaszczepienia w ramach Programu w danej gminie, możliwe będzie objęcie w tej gminie szczepieniami chłopców urodzonych w 2008 roku, • dziewczęta i chłopcy, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki 9-walentnej w ramach programu realizowanego w 2021 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego poprzez podanie drugiej dawki szczepionki, jako uzupełnienie cyklu szczepienia rozpoczętego w 2021 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu, zameldowani w gminach powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA DZIECI URODZONYCH W 2008 r. od 16 maja 2022 r.

pod numerami telefonów: 573 149 181 oraz 789 901 542 lub e-mailem na adres: powiathpvzapisy@gmail.com

Z uwagi na ograniczoną ilość szczepionek, o możliwości skorzystania ze szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przewidywany harmonogram szczepień: • I dawka maj – czerwiec 2022 • II dawka październik – listopad 2022.

Informujemy, że realizator Programu przychodnia Edictum Plus jest w trakcie ustalania harmonogramu szczepień, który zostanie opublikowany wkrótce (w harmonogramie zostanie określone miejsce i termin realizacji szczepień dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu poznańskiego).

ZAPISY NA SZCZEPIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Dzieci, które rozpoczęły szczepienia w ramach powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2021 r. mogą zgłaszać się na szczepienie uzupełniające (druga dawka), od 17 maja br., w podanych poniżej terminach, bez wcześniejszej rejestracji: • we wtorki: w godzinach od 16:00 do 18:00 • w czwartki: w godzinach od 14:00 do 16:00 Miejsce szczepienia:Przychodnia Edictum PLUS – Poznań,ul. Adama Mickiewicza 31, gabinet nr 100 (1 piętro).

UWAGA! Warunkiem skorzystania ze szczepień uzupełniających w roku 2022 jest zachowanie wymaganych odstępów między pierwszą a drugą dawką szczepionki. Zgodnie z zaleceniami producenta preparatu, drugą dawkę szczepionki należy podać pomiędzy 5 a 13 miesiącem po podaniu pierwszej dawki. W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181, 789 901 542 ).

EDUKACJA ZDROWOTNA: Program obejmuje również działania edukacyjne dotyczące zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV. W ramach Programu zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.edictum.pl film edukacyjny. Ponadto dystrybuowane będą ulotki edukacyjne. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

2022-04-21

WIOSENNE PORZĄDKI

Wójt Gminy Dopiewo, Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają na WIOSENNE PORZĄDKI - posprzątajmy świat wokół Nas. https://dopiewo.pl/aktualnosci/2022-04-11/wiosenne-porzadki-w-solectwach

2022-04-01

Chatbot informacyjny – pomoc w języku polskim i ukraińskim. Інформаційний чат-бот – допомога польською та українською мовами

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chatbot-informacyjny--pomoc-w-jezyku-polskim-i-ukrainskim

2022-03-01

Rekrutacja na nowy rok szkolny

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 Więcej informacji tutaj

2021-09-03

Pierwsze spotkania rodziców z wychowawcami roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy na pierwsze spotkania rodziców z wychowawcami w dniu 7 oraz 8 września 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie przy ul. ks. St. Kozierowskiego 1, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy I

7 września godzina 18.00,

klasa 1a sala 24

klasa 1b sala 23

klasa 1c sala 20

Zapraszamy jednego rodzica, prosimy o zasłanie ust i nosa maseczką. Można wchodzić do szkoły wejściem głównym oraz bocznym (przy segmencie sportowym).

Klasy II

7 września godzina 18.00,

klasa 2a sala 101

klasa 2b sala 104

klasa 2c sala 114

Zapraszamy jednego rodzica, prosimy o zasłanie ust i nosa maseczką. Można wchodzić do szkoły wejściem głównym oraz bocznym (przy segmencie sportowym).

Klasy III

7 września godzina 18.00,

klasa 3a sala 13

klasa 3b sala 15

klasa 3c sala 16

Zapraszamy jednego rodzica, prosimy o zasłanie ust i nosa maseczką. Można wchodzić do szkoły wejściem głównym oraz bocznym (przy segmencie sportowym).

Klasy IV - VIII

8 września godzina 18.00,

klasa 4a sala 118

klasa 4b sala 17

klasa 5a sala 111

klasa 7a sala 114

klasa 7b sala 117

klasa 7c sala 101

klasa 7d sala 119

klasa 7e sala 112a

klasa 8a sala 110

klasa 8b sala 120

klasa 8c sala 104

klasa 8d sala 112b

klasa 8e sala 108

Zapraszamy jednego rodzica, prosimy o zasłanie ust i nosa maseczką. Można wchodzić do szkoły wejściem głównym oraz bocznym (przy segmencie sportowym). Do zobaczenia!

2021-08-25

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice, Dyrekcja szkoły wraz z Nauczycielami zapraszają w dniu 1 września 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie przy ul. ks. St. Kozierowskiego 1, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy I

godzina 11.00, hol szkoły (przewidywany czas spotkania 60 minut) Uczniów klas pierwszych zapraszamy z jednym rodzicem (prosimy o zasłanianie ust i nosa maseczką). Można wchodzić do szkoły wejściem głównym oraz bocznym (przy segmencie sportowym).

Klasy II

godzina 9.30, spotkanie z wychowawcą w sali: IIA - 24; IIB – 23 ; IIC – 20 (przewidywany czas spotkania 60 minut) Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym (przy segmencie sportowym). Rodzice nie wchodzą do szkoły.

Klasy III

godzina 9.00 spotkanie z wychowawcą w sali: IIIA - 13; IIIB – 15 ; IIIC – 16 (przewidywany czas spotkania 60 minut) Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym (przy segmencie sportowym). Rodzice nie wchodzą do szkoły.

Klasy IV i V

godzina 9.00 spotkanie z wychowawcą w sali: IVA - 104; IVB – 101; VA - 111 (przewidywany czas spotkania 60 minut) Wychowawcy klas będą czekać na uczniów z napisem IVA, IVB przy wejściu głównym. Rodzice nie wchodzą do szkoły.

Klasy VII

godzina 10.00 spotkanie z wychowawcą w sali: VIIA (z SP1 6F) - 114; VIIB – 117; VIIC – 120; VIID – 108; VIIE (z SP1 6G) - 110 (przewidywany czas spotkania 60 minut) Wychowawcy klas będą czekać na uczniów na placu przed wejściem głównym do szkoły (przy portierni) z napisami: VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE Rodzice nie wchodzą do szkoły.

Klasy VIII

godzina 10.30 spotkanie z wychowawcą w sali: VIIIA - 111; VIIIB – 120; VIIIC – 104; VIIID – 112B; VIIIE - 101 (przewidywany czas spotkania 60 minut) Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym. Rodzice nie wchodzą do szkoły.

Uczniowie zasłaniają usta i nos maseczką w przestrzeniach wspólnych, tj. przy wejściu do szkoły i wyjściu z niej oraz na korytarzach. Wchodząc do szkoły i przebywając w niej, należy zachować dystans między osobami (minimum 1,5 m.) oraz dezynfekować ręce. Do zobaczenia!

2021-07-06

Dobry Start

Szanowni Państwo, uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę świadczeń „Dobry Start”.

Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów – bez względu na dochód rodziny. Dotyczy uczniów podejmujących naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. beneficjenci 300+ będą mogli składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl.
    Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienie dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma każdy, kto będzie tego potrzebował. W tym też celu pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Dobry Start znajdują się również na stronie

link do strony ZUS

plakat Dobry Start.pdf

2021-07-05

Spotkanie dla rodziców uczniów przyszłych klas 1

Drodzy Rodzice przyszłych klas pierwszych
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne w holu szkoły z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych w dniu 30 sierpnia br (poniedziałek) o godz. 18.00. Z uwagi na obowiązek przestrzegania zasad sanitarnych w zebraniu może wziąć udział tylko jeden rodzic bez dziecka.
Z poważaniem
Katarzyna Krüger-Szczot

2021-07-05

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2021

Drodzy ósmoklasiści
2 lipca 2021 r. odnajdziecie swoje wyniki egzaminu na serwerze Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (na stronie www.wyniki.edu.pl) z wykorzystaniem loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy w dniu wydania świadectwa.
9 lipca 2021 r. w godz. 8.00-14.00 zapraszamy Was lub Waszych rodziców po odbiór zaświadczenia OKE potwierdzającego uzyskanie wyników na egzaminie. Miejsce odbioru: sekretariat. Konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu).

Powodzenia w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej!
Miłych wakacji.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne