Wtorek, 18 czerwca 2024,
tel. +48 61 89 45 270

Gminny Turniej Sudoku

 1. Organizatorem Gminnego Turnieju Sudoku jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
 2. Celem Turnieju jest rozwijanie logicznego myślenia wśród uczniów oraz popularyzacja łamigłówek. Do udziału w Turnieju nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania różnych wersji sudoku.
 3. Turniej składa się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego.
 4. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach: kategoria I – dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych; kategoria II – dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
 5. Zgłoszenia udziału w Turnieju należy dokonać wypełniając poniższy formularz w terminie do 23 marca 2023 r. Zgłoszenia do Turnieju dokonuje nauczyciel odpowiadający w danej szkole za przeprowadzenie konkursu.
 6. Podczas wszystkich części Turnieju uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności.
 7. Oświadczenia uczestników konkursu związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz akceptacją regulaminu Turnieju przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. Do Organizatora należy dostarczyć oświadczenia uczestników, którzy przeszli do etapu gminnego. Oświadczenia należy dostarczyć na finał Turnieju. 
 8. Regulamin Gminnego Turnieju Sudoku dostępny jest na stronie https://www.skorzewo.edu.pl/sudoku

 Etapy Gminnego Turnieju Sudoku

Etap szkolny

 1. Etap I Gminnego Turnieju Sudoku – szkolny – ma na celu wyłonienie dwóch przedstawicieli danej kategorii do dalszych rozgrywek. W przypadku zgłoszenia się jednej lub dwóch osób z danej kategorii nie ma potrzeby przeprowadzania tego etapu.  W przypadku remisu – przewidujemy dodatkowe sudoku.
 2. Etap szkolny Turnieju należy przeprowadzić w dowolnym terminie w dniach 29 – 31 marca 2023 r. w macierzystej szkole uczestników.
 3. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań w etapie szkolnym wynosi 45 minut.
 4. Zadania etapu szkolnego zostaną przesłane do szkół 24 marca 2023 r. Test zostanie dostarczony przez Organizatora na podany w formularzu adres email. Prosimy o wykonanie kopii odpowiadającej liczbie uczestników.
 5. Do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 należy zgłosić do Organizatora nazwiska uczestników etapu gminnego (poprzez formularz przesłany szkolnym opiekunom konkursu).

Etap gminny

 1. Etap gminny Turnieju odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.

W imieniu Organizatora: Agata Józefowicz – nauczyciel matematyki (agata.jozefowicz@skorzewo.edu.pl)

Do Gminnego Turnieju Sudoku zgłosiły się następujące szkoły z terenu Gminy Dopiewo:

 • Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie

Nagrody ufundowali:

 • Rada Rodziców SP2 w Skórzewie
 • Urząd Gminy w Dopiewie

Zajęcia dla uczniów podczas finału przeprowadzi:

Skip to content