Wtorek, 18 czerwca 2024,
tel. +48 61 89 45 270

Innowacje 2023/2024

Innowacja pedagogiczna –  Informacja zamiast sześciostopniowej skali ocen na lekcjach języka angielskiego w klasach Va, Vb, VIa, VIb, VIIa.

Główny cel innowacji: Uczniowie nie skupiają się na ocenach, tylko obserwują swój proces uczenia się, otrzymując informację zwrotną po każdej formie sprawdzania wiedzy czy umiejętności, nie przyjmują ocen słabych jako porażek.

Zamiast ocen od 1 do 6, uczeń/nnica otrzymuje informacje opisową za prace klasowe i kartkówki oraz za aktywność na lekcji i prace pisemne. W informacji zwrotnej nie ma słów, które są oceniające np. dobrze, bardzo dobrze, wspaniale, tylko jasny przekaz typu Zna słownictwo
z kategorii dzikie zwierzęta, ale popełnia błędy ortograficzne, lub Potrafi tworzyć zdania twierdzące w czasie Past Simple, w zdania przeczących pojawiają się błędy, a pytań napisać nie potrafi, albo Potrafi zrobić zadanie typu czytanie ze zrozumieniem. W przypadku aktywności na lekcji, po zdobyciu 10 plusów w dzienniku pojawia się wpis Jest aktywny/a na lekcji. Po każdej kartkówce czy pracy klasowej, uczeń/nnica wpisuje z tyłu zeszytu swój komentarz opisujący co umie, a czego jeszcze nie potrafi. Na koniec półrocza i na koniec roku, po wnikliwej analizie informacji zwrotnej w swoim zeszycie, uczeń/nnica wystawia sobie ocenę od 1 do 6. To samo robi rodzic:) Nauczyciel analizuje informacje w dzienniku i również wystawia ocenę od 1 do 6. Dodatkowo, w dzienniku pojawić się mogą oceny opisowe takie jak zrobił/a zadanie dodatkowe, brak pracy na lekcji.

Skip to content