Czwartek, 22 lutego 2024,
tel. +48 61 89 45 270

Kalendarz szkolny

DataWydarzenie
04-09-2023Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13-09-2023Zebranie z rodzicami
02-11-2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03-11-2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
19-01-2024Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
31-01-2024Zebranie z rodzicami
30-01-2023Ferie zimowe
06-04-2023Wiosenna przerwa świąteczna
02-05-2024Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10-05-2024Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
15-05-2024Zebranie z rodzicami
31-05-2024Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07-06-2024Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
23-06-2023Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Skip to content