Sobota, 25 marca 2023,
tel. +48 61 89 45 270

Kalendarz szkolny

DataWydarzenie
01-09-2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
06-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 1-3
07-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 4-8
14-10-2022Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31-10-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-12-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27-12-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28-12-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29-12-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
30-12-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13-01-2023Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
24-01-2023Zebranie z rodzicami klasy 1-3
25-01-2023Zebranie z rodzicami klasy 4-8
30-01-2023Ferie zimowe
06-04-2023Wiosenna przerwa świąteczna
02-05-2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12-05-2023Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
16-05-2023Zebranie z rodzicami klasy 1-3
17-05-2023Zebranie z rodzicami klasy 4-8
23-05-2023Egzamin ósmoklasisty – język polski
24-05-2023Egzamin ósmoklasisty – matematyka
25-05-2023Egzamin ósmoklasisty – język obcy
07-06-2023Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
09-06-2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-06-2023Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Skip to content