Niedziela, 14 lipca 2024,
tel. +48 61 89 45 270
Aktualności Komunikaty

ZAPROSZENIE NA „DRZWI  OTWARTE”

DLA RODZICÓW I DZIECI – KANDYDATÓW DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE

(dot. roku szkolnego 2023/2024)

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie serdecznie zapraszają rodziców i dzieci – kandydatów do klasy I

na „Drzwi  otwarte”, które odbędą się w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 18.00.

Spotkanie odbędzie się w holu szkoły.

Jednocześnie informujemy, że

  1. Zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024 dotyczą dzieci zamieszkujących:
  2. w Skórzewie, tj. obszary na zachód od linii przebiegającej wzdłuż ulic: Batorowska (od granicy z Wysogotowem), Wrzosowa, Lawendowa, Malinowa, Bratnia, Poznańska w kierunku parku i przez park na południe w kierunku ul. Leśnej/Spółdzielczej, do ulic: Wrzosowej, Lawendowej, Malinowej, Bratniej,
  3.  w Zakrzewie,
  4. W Dąbrowie, ulice: Krańcowa, Lazurowa, Szafirowa, Solna, Borówkowa, Świerkowa, Przedszkolna oraz numery parzyste przy ulicy Leśnej.
  5. Zapisy odbywać się będą w okresie 3 – 17 kwietnia br., w sekretariacie szkoły:
  6. poniedziałek  – godz. 9.00 – 17.00,
  7. wtorek – piątek – godz. 7.00 – 14.30.
  8. Rodzice kandydatów uczniów składać będą wymagane dokumenty według wzorów, które  zostaną udostępnione od 29 marca br..
  9. Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziału przedszkolnego oraz klasy VIII.
  10. W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły niż obwodowa, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
Skip to content