Niedziela, 14 kwietnia 2024,
tel. +48 61 89 45 270
Aktualności Komunikaty

Badanie na temat jakości życia, aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszej gminie

W związku z trwającym procesem przekształcania się Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie w Centrum Usług Społecznych, aktualnie prowadzimy badanie na temat jakości życia, aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszej gminie. Szczególnie zależy nam na identyfikacji istniejącego w środowisku lokalnym zapotrzebowania na usługi społeczne i określenie kierunków rozwoju Gminy.

Chcemy poznać opinie mieszkańców na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w naszej gminie w okresie najbliższych kilku lat.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Badanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: “Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Poniżej również link do ankiety:

https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/DopiewoSpolecznosc/survey.php?new=1#! — Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku, Anna Żygulska Specjalista pracy socjalnej – organizator społeczności lokalnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 1262-070 Dopiewo tel.: 609 002 538tel.61-814-80-20 wew. 21

Skip to content