Wtorek, 18 czerwca 2024,
tel. +48 61 89 45 270
Świetlica

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

II półrocze 2022/2023

Planowane godzinyZajęcia
7.00 – 8.30Przychodzenie dzieci, rozmowy, zabawy dowolne (gry i zabawy stolikowe)
8.30 – 9.00Zabawy ruchowe na dobry początek – w szkole lub na placu zabaw i boisku
9.00 –  9.30  Czytanie książek, w tym czytanie na głos, drugie śniadanie
9.30 – 11.30Zajęcia dowolne (plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne) lub tematyczne (pogadanki, drama, konkursy, quizy, rebusy, krzyżówki; forma indywidualna lub zespołowa w zależności od tematu i potrzeb)
11.30 – 12.30Obiad
12.30 – 13.00Zajęcia relaksacyjne – odpoczynek przy muzyce, czytanie książek, odrabianie zadań domowych
13.00 – 14.30Zabawy ruchowe – w szkole lub na placu zabaw i boisku Zajęcia tematyczne nawiązujące do zaplanowanej w danym tygodniu tematyki lub aktualnych potrzeb dzieci
14.30 – 15.00Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, gry i zabawy logiczne
15.00 – 16.00Zajęcia dowolne (plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne) lub tematyczne (pogadanki, drama, konkursy, quizy, rebusy, krzyżówki; forma indywidualna lub zespołowa w zależności od tematu i potrzeb)
16.00 – 17.00Zabawy dowolne (gry i zabawy stolikowe), uzupełnianie zadań domowych, prace porządkowe
MiesiącTematyka zajęć świetlicowych
MARZECZawody naszych rodziców Święto wszystkich kobiet Zbliża się wiosna Baśnie różnych narodów
KWIECIEŃPrzygotowania do Świąt Wielkanocnych Dbamy o zdrowie -dzień pracownika służby zdrowia Moja mała Ojczyzna Dzień Ziemi – chrońmy nasze środowisko
MAJ    Święta majowe Światowy Dzień Książki. Książka moim przyjacielem Sylwetki wielkich Polaków Moja rodzina (Dzień Matki, Dzień Ojca)
CZERWIECDzień Dziecka Świat zwierząt Wędrujemy w świat z atlasem; Witajcie wakacje

Planuje się, że w piątki odbywać się będą zajęcia tematyczne w oparciu o obejrzane bajki i filmy edukacyjne.

Zajęcia tematyczne nawiązują do zaplanowanej w danym tygodniu tematyki lub aktualnych potrzeb dzieci.

                                                                                                          Wychowawcy świetlicy

Skip to content