Wtorek, 18 czerwca 2024,
tel. +48 61 89 45 270
Aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W naszej szkole dzień ten znajduje swoje stałe miejsce w kalendarzu ważnych wydarzeń i uroczystości. Jego celem jest kształtowanie świadomości językowej uczniów i uwrażliwianie ich na poprawne posługiwanie się polszczyzną.

Tradycyjnie z tej okazji nauczyciele przygotowali różne atrakcje – gry i zabawy językowe. Dzieci z klas czwartych sprawdzały swoje umiejętności ortograficzne, pisząc dyktando, natomiast klasy siódme i ósme zagrały w bardzo ciekawą grę Kahoot pt. „Łamańce językowe” przygotowaną specjalnie na tę okazję przez pracowników i studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie najpierw wysłuchali nagrania zawierającego pewne podpowiedzi do zadań, a następnie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi znaczenia różnych frazeologizmów, dialektyzmów, archaizmów. W dalszej części gry należało wykazać się wiedzą historycznoliteracką na temat tzw. skrzydlatych słów i treści znanych tekstów poetyckich. Ich dobór uwzględniał fakt, że rok 2022 został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego i Marii Konopnickiej

Skip to content