Piątek, 02 grudnia 2022,
tel. +48 61 89 45 270

Zapisy do szkoły

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie jest zamieszkiwanie w obwodzie Szkoły (Uchwała Nr XI/121/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 2019 r. – treść Uchwały https://bip.dopiewo.pl/?a=12422 ).
  2. Rodzice kandydatów uczniów składają wymagane przy zapisie dokumenty według następujących zasad: a) należy pobrać ze strony szkoły www.skorzewo.edu.pl Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy wraz z załącznikami, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły ( proszę mieć przy sobie dokument tożsamości),
  3. b) termin składania dokumentów: 01 – 31 marca 2022 r., • poniedziałek – godz. 9.00 – 17.00, • wtorek-piątek – godz. 7.00 – 14.30.
  4. Szkoła nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych oraz klas VII.
  5. Przypominamy, że zapisy do szkoły dotyczą tylko dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły.
  6. W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
  7. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, w której organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 7.00-17.00.
  8. W ostatnim tygodniu sierpnia 2022 r. odbędzie się zebranie rodziców kandydatów uczniów do klasy I, o czym szkoła będzie informować na stronie www.skorzewo.edu.pl
  9. Informacje w sprawie zapisów do pozostałych klas można uzyskać w sekretariacie szkoły – tel. 61 89 45 270
Skip to content