Stołówka szkolna
linia

Stołówka szkolna pracuje pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Wydawanie obiadów odbywa się w godzinach od 12.00 do 13.30.

Zapisy dziecka na obiad odbywają się po wypełnieniu karty zgłoszeniowej dziecka na obiad wraz z RODO (druki do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w bufecie szkolnym).

Cennik
  • obiad dwudaniowy plus kompot - 9 zł brutto
  • drugie danie z kompotem - 7,50 zł brutto
  • zupa - 2,50 zł brutto
  • obiad dwudaniowy plus kompot – specjalistyczna dieta - 9,60 zł brutto.

Płatności za dany miesiąc dokonujemy z góry do 10-tego danego miesiąca. Kwota do zapłaty to iloraz ceny obiadu i dni żywieniowych w danym miesiącu. Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe o numerze 24195000012006084597050002.

Uprzejmie informujemy, iż nieobecność dziecka na obiedzie jak i rezerwacje posiłków zgłaszamy tego samego dnia do godziny 9.00 lub w dni poprzedzające nieobecność.

Nasze menu jest pod ścisłą opieką specjalisty, dietetyka – audiator zintegrowanych systemów ghp, gmp i haccp.
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji podajemy w nawiasach na kartach dań.
CENIMY PAŃSTWA ŻYCZLIWOŚĆ I LICZYMY NA MIŁĄ I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.

DZIĘKUJEMY I POZDRAWIAMY STOŁÓWKA SZKOLNA

MENU
Menu 9-13.03.2020r.
Menu 2-6.03.2020r.
Menu 24-28.02.2020r.
Menu 17-21.02.2020r.
Menu 10-14.02.2020r.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY