Informacja na rok szkolny 2021-2022

Stołówka szkolna pracuje w dni przewidziane na prowadzenie zajęć szkolno -wychowawczych począwszy od 06.09.2021.
Wydawanie obiadów odbywa się w zgodnie z zasadami wydanymi przez gis, men.
Zapisy dziecka na obiad odbywają się po wypełnieniu karty zgłoszeniowej dziecka na obiad wraz z rodo (druki do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w szkole).

  1. Cena obiadu dwudaniowego plus kompot wynosi 9 zł brutto.
  2. Drugie danie z kompotem -8 zł brutto.
  3. Koszt zupy - 3 zł brutto.
  4. Cena obiadu dwudaniowego plus kompot – specjalistyczna dieta wynosi 10 zł brutto.

Płatności za dany miesiąc dokonujemy z góry do 10-tego danego miesiąca. Kwota do zapłaty to iloraz ceny obiadu i dni żywieniowych w danym miesiącu.
Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe o numerze 24195000012006084597050002.
Uprzejmie informujemy, iż nieobecność dziecka na obiedzie (powyżej jednego dnia) jak i rezerwacje posiłków zgłaszamy tego samego dnia do godziny 8.00 lub w dni poprzedzające nieobecność.
Nasze menu jest pod ścisłą opieką specjalisty, dietetyka – audiator zintegrowanych systemów ghp, gmp i haccp.
Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji podajemy w nawiasach na kartach dań.

Cenimy państwa życzliwość i liczymy na miłą i owocną współpracę. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy phu.barbara.bober@interia.pl lub telefoniczny 889-360-513 lub 531-686-809.

Dziękujemy i pozdrawiamy stołówka szkolna

Zgłoszenie na stołówkę.pdf
Wykaz alegrenów.pdf
Stołówka-rodo.pdf

Menu

MENU 13-15.06.202 s.docx
MENU 20-24.06.2022 SK.docx

Rada Rodziców Świetlica