Piątek, 02 grudnia 2022,
tel. +48 61 89 45 270

Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

Katarzyna Krüger – Szczot
Dyrektor – nauczyciel biologii

Lidia Zarańska
Wicedyrektor – nauczyciel chemii, informatyki, techniki

Nauczyciele

Antkowiak Adam
nauczyciel muzyki

Banasiewicz Jolanta
nauczyciel języka polskiego

Barszczewska Edyta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Chętnik Marcin
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

Chołody Izabela
pedagog szkolny

Czerwińska Agnieszka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Czyż Anna
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Fayette Magdalena
nauczyciel logopeda

Huber Lidia
psycholog szkolny

Igel Lidia
nauczyciel świetlicy

Iradzka Klaudia
nauczyciel świetlicy

Janus Mariola
nauczyciel języka polskiego

Józefowicz Agata
nauczyciel matematyki i informatyki

Kaczmarek Iwona
nauczyciel biologii

Kazmucha Halina
nauczyciel matematyki

Kraśnik-Tomiak Agnieszka
nauczyciel świetlicy

Krupa Agnieszka
nauczyciel języka niemieckiego

Kubicka Dorota
nauczyciel bibliotekarz i etyki

Kurtz-Lewandowska Anita
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kusznir-Mądra Małgorzata
nauczyciel wychowania fizycznego

Lewandowski Tomasz
nauczyciel świetlicy

Łączkowski Jan
nauczyciel wychowania fizycznego

Małecka Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Michalak Anita
nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego

Michniewicz Aleksandra
nauczyciel języka angielskiego

Mierzejewska Małgorzata
nauczyciel historii

Nowak Dawid
nauczyciel języka angielskiego

Olewińska Weronika
nauczyciel chemii

Pasek Monika
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Piersiala Jarosław
nauczyciel języka angielskiego

Piotrowska Nicola
nauczyciel wychowania fizycznego

Sarga Anna
nauczyciel matematyki

Sawko Weronika
nauczyciel świetlicy

Schneider Agnieszka
nauczyciel języka polskiego

Schulz Sandra
nauczyciel fizyki

Słowek Katarzyna
nauczyciel plastyki
Sobol Przemysław
nauczyciel religii

Sowińska Karolina
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Subsar Marta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Śliwiński Maciej
nauczyciel religii

Tomasik-Liberacka Daria
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Urbaniak Joanna
nauczyciel logopedii

Wichlińska Ewa
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Winiecka Aleksanrda
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wylegała Agata
nauczyciel geografii oraz edukacji dla bezpieczeństwa

Zdunek Beata
nauczyciel języka polskiego

Zmuda Łukasz
nauczyciel informatyki, techniki

Skip to content