Piątek, 02 grudnia 2022,
tel. +48 61 89 45 270

Kalendarz szkolny

DataWydarzenie
01-09-2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
06-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 1-3
07-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 4-8
14-10-2022
Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31-10-2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13-01-2023
Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
24-01-2023
Zebranie z rodzicami klasy 1-3
25-01-2023
Zebranie z rodzicami klasy 4-8
30-01-2023
Ferie zimowe
06-04-2023
Wiosenna przerwa świąteczna
02-05-2023
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12-05-2023
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
16-05-2023
Zebranie z rodzicami klasy 1-3
17-05-2023
Zebranie z rodzicami klasy 4-8
23-05-2023
Egzamin ósmoklasisty – język polski
24-05-2023
Egzamin ósmoklasisty – matematyka
25-05-2023
Egzamin ósmoklasisty – język obcy
07-06-2023
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
09-06-2023
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-06-2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Skip to content