Uroczystość nadania szkole imienia

Zawsze lubiłem przemawiać…

Uroczystość nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Gimnazjum w Skórzewie


Data 29 maja 2012 roku wpisała się na stałe w historię naszego gimnazjum, gdyż tego dnia odbyła się wyjątkowa uroczystość - Gimnazjum w Skórzewie nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego. O wyborze imienia zadecydowali uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły. 26 września 2011 roku Rada Gminy Dopiewo na mocy Uchwały Nr XIII/104/11 nadała Gimnazjum w Skórzewie imię Ignacego Jana Paderewskiego. Przyjęcie tegoż imienia ściśle nawiązuje do muzycznych tradycji, które towarzyszą nam od początku istnienia gimnazjum. W osobie patrona uczniowie odnajdują wzór patrioty i człowieka, któremu bliskie były takie wartości jak troska o naród i kraj, wytrwałość w dążeniu do celu i afirmacja pracy, stanowiącej drogę do osiągania sukcesów w dorosłym życiu.

Przygotowując się do tego ważnego dnia, opracowaliśmy cykl działań promujących przyszłego patrona. Jednym z nich był wykład pani prof. AM dr Haliny Lorkowskiej wygłoszony dla uczniów naszego gimnazjum, przybliżający im sylwetkę I.J. Paderewskiego. W ramach zajęć dydaktycznych uczniowie przygotowywali prezentacje poświęcone osobie wielkiego muzyka. Odbył się także konkurs o życiu i działalności mistrza. Przygotowano Salę Patrona.

Uroczystość nadania imienia była wydarzeniem wieńczącym naszą pracę. Rozpoczęła się mszą święta odprawioną w kościele p.w. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie, którą odprawił nasz katecheta ks. Jerzy Szymczak. Podczas eucharystii poświęcono sztandar szkoły. Druga część uroczystości odbyła się w budynku gimnazjum. W holu zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przemysław Wantuch - Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Ryszard Żądło - Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Zofia Dobrowolska - Wójt Gminy Dopiewo, Magda Gąsiorowska - Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo, Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty. Przybyli także radni gminy Dopiewo, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy. Obecni byli przyjaciele szkoły, przedstawiciele uczelni, szkół i instytucji noszących imię I.J. Paderewskiego oraz członkowie Rady Rodziców działającej w naszym gimnazjum.

Ceremonię rozpoczęło wejście na salę pocztów sztandarowych z zaproszonych szkół. Pani dyrektor Katarzyna Krüger - Szczot uroczyście przekazała sztandar szkoły w ręce uczniów. Reprezentanci klas złożyli ślubowanie na sztandar, zapewniając, że będą sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie. Niezwykle poruszającym momentem była chwila odsłonięcia popiersia Patrona, którego autorami są prof. Józef Petruk oraz Marta Kotecka z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Odsłonięcia dokonali: pani Zofia Dobrowolska - Wójt Gminy Dopiewo, pani dyrektor oraz pan Tomasz Nowak - Przewodniczący Rady Rodziców. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa „Z Małopolski ku niepodległej Polsce - Ignacy Jan Paderewski”, która zawitała w szkolne progi za sprawą nawiązania współpracy z Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna. Zwieńczeniem części oficjalnej były przemówienia i gratulacje zaproszonych gości, po których nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych.

Artystycznego ducha dodały uroczystości obecność i występ dr Piotra Szychowskiego, który zagrał utwory I.J. Paderewskiego i F. Chopina na specjalnie sprowadzonym na tę okazję fortepianie. Nie mogło również zabraknąć twórczych działań młodzieży. W spektaklu „Zawsze lubiłem przemawiać” autorstwa pana Pawła Ziegenlaub młodzi opowiedzieli o inspiracjach, do jakich skłania ich dzieło patrona.

Wydarzenie jako całość mogło zaistnieć dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego - pani Katarzyny Krüger - Szczot oraz pani Aldony Wdowiak, a także do pani Pauliny Paprockiej odpowiedzialnej za część oficjalną i nawiązanie współpracy z Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna, pani Małgorzaty Kusznir - Mądrej, która przygotowała poczet sztandarowy oraz zadbała o promocję szkoły i dekoracje, pani Aldony Muszak odpowiedzialnej za scenografię, aranżację ściany patrona i Sali Patrona, pani Moniki Janus, która zajęła się obsługą techniczną. Swoją wdzięczność wyrażamy także wszystkim nauczycielom, którzy wspierali nas radą i cennymi wskazówkami, obsłudze technicznej i pracownikom szkoły oraz tym wszystkim, których wkład i zaangażowanie w tę uroczystość są nieocenione.

Liczymy, że to doniosłe wydarzenie stanie się impulsem do kolejnych niezapomnianych spotkań - już „pod skrzydłami” Ignacego Jana Paderewskiego.

Zobacz wszystkie zdjęcia
13 czerwca 2012
Wydarzenia z następujących lat
Jak powstawała nasza szkoła
linia
Zobacz jak powstawał budynek naszej szkoły.