PRO SINFONIKA to młodzieżowy ruch miłośników muzyki w Poznaniu, afiliowany przy Filharmonii Poznańskiej, założony został w 1968 roku i do dzisiaj kierowany jest przez pisarza Alojzego Andrzeja Łuczaka. Pro Sinfonika ma światową renomę jako jedyny tak zorganizowany ruch. Jego ideą jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości kultury śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej, kształtowanie wrażliwości kulturalnej, poznanie najcenniejszych dzieł muzyki poważnej.Pro Sinfonika oparta jest na czterech zasadach: dobrowolności uczestnictwa, kształtowania najwyższego poziomu artystycznego i organizacyjnego, samorządności (wszystko robimy sami) i niezmienności pryncypiów artystycznych oraz organizacyjnych.

Terminy koncertów Pro Sinfoniki
XLII Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2010
XL Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2008
XXXIX Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2007
XXXVIII Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2006
XXXVII Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2005
XXXV Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2003
XXXIV Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2002
XXXII Turniej Pro Sinfoniki
Rok 2000