Gimnazjum w Skórzewie
linia

Historia Gimnazjum w Skórzewie rozpoczyna się wraz ze zmianami wprowadzonymi przez reformę edukacji w 1999r. Od tej pory w budynku przy ulicy Poznańskiej funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W 2002r. te dwie placówki połączono w Zespół Szkół, któremu od 2003r. patronował Fryderyk Chopin.W 2008 roku do użytku gimnazjum oddany zostaje budynek określany mianem architektonicznego odkrycia.
Nowoczesne budownictwo gwarantuje gimnazjalistom komfort nauki. Sale w szkole wyposażono w komputery, w budynku znajduje się biblioteka, radiowęzeł, przestronny hol.

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz logopedy.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia pomoc uczniom słabszym, pozwala rozwinąć skrzydła uzdolnionym, organizując zajęcia pozalekcyjne, konkursy przedmiotowe.
Gimnazjum w Skórzewie swe działania opiera na podstawowych wartościach, w tym także szacunku dla tradycji. Co roku odbywają się uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, spotkania integrujące społeczność skórzewską, działania teatralne, muzyczne, sportowe, dydaktyczne. W szkole funkcjonuje Koło Młodych Melomanów. Tradycją stały się coroczne Turnieje Pro Sinfoniki.Gimnazjum w Skórzewie to szkoła europejska, w której uczniowie poznają język angielski, francuski, niemiecki. Każdego roku odbywa się wymiana polsko-francuska, która daje możliwość poznania języka i kultury francuskiej oraz upowszechnienia kultury polskiej.

Uczniowie naszego gimnazjum odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych, konkursach przedmiotowych, recytatorskich, muzycznych. Uczestniczą w projektach realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Uczeń online – Nowoczesne technologie w szkole” oraz „Dobra szkoła, lepsza praktyka, doskonały nauczyciel –Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii”.

Aktywnie działająca Rada Rodziców podejmuje wiele działań wspierających szkołę w edukacji i wychowaniu młodzieży. Dzięki jej inicjatywom wzrasta motywacja uczniów do nauki i frekwencji na lekcjach.Nauka to nie wszystko
Rozwojowi edukacyjnemu uczniów sprzyjają ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Każdy uczeń znajdzie coś interesującego dla siebie:
 • wymiana uczniów z zaprzyjaźnioną szkołą we Francji,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wycieczki, szkolne uroczystości, imprezy,
 • Koło Młodych Melomanów „Pro Sinfonika”
 • Szkolny Klub Sportowy: koszykówka dziewcząt, siatkówka, zajęcia w siłowni,
 • zawody sportowe,
 • Szkolne Koło Wolontariatu,
 • Samorząd Uczniowski,
 • radiowęzeł prowadzony przez uczniów,
 • warsztaty muzyczne,
 • koło szachowe,
 • kółko teatralne,
 • Krąg biblijny.
U nas:
 • zdobędziesz wiedzę,
 • rozwiniesz zainteresowania,
 • znajdziesz przyjaciół,
 • poczujesz się bezpiecznie,
 • uwierzysz w siebie,
 • polubisz szkołę,
 • nauczysz się uczyć,
 • nie będziesz się nudził,
 • spotkasz się z tolerancją i zrozumieniem,
 • poczujesz się potrzebnym,
 • poznasz patrona i tradycje szkoły,
 • zrealizujesz swoje marzenia.


W przypadku pytań czekamy na maila: szkola@skorzewo.edu.pl