Kalendarz wydarzeń szkolnych
linia


Minione wydarzenia
linia
26 czerwca 2020  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
10 czerwca 2020  do 10. 06. 2020 r.
wystawienie ocen rocznych
20 maja 2020
  do 20 maja 2020
 Zebranie z rodzicami
15 maja 2020  do 15. 05. 2020 r.
wystawienie ocen przewidywanych – informacja do rodziców o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednią/naganną oceną zachowania;
18 marca 2020
  do 18 marca 2020
 Zebranie z rodzicami
10 lutego 2020
  do 26 czerwca 2020
 II półrocze
27 stycznia 2020
  do 9 lutego 2020
 Ferie zimowe
16 stycznia 2020  16. 01. 2020 r.
wystawienie ocen śródrocznych
18 grudnia 2019
  do 18 grudnia 2019
 Zebranie z rodzicami
13 grudnia 2019  do 13. 12. 2019 r.
wystawienie ocen przewidywanych – informacja do rodziców o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednią/naganną oceną zachowania
11 września 2019
  do 11 września 2019
 Zebranie z rodzicami
2 września 2019
  do 24 stycznia 2020
 I półrocze
2 września 2019  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego