Kalendarz wydarzeń szkolnych
linia
19 czerwca 2019  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(pozostało 3 dni)


Minione wydarzenia
linia
15 maja 2019  Zebranie (informacja o rocznych efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec roku oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
18 kwietnia 2019
  do 23 kwietnia 2019
 Wiosenna przerwa świąteczna
17 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)
16 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
15 kwietnia 2019  Egzamin ósmoklasisty (język polski)
12 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część językowa)
11 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część matematyczna)
10 kwietnia 2019  Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)
3 kwietnia 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
13 marca 2019  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
14 stycznia 2019
  do 27 stycznia 2019
 Ferie zimowe
10 stycznia 2019  Zebranie (informacja o śródrocznych efektach pracy w klasie.)
19 grudnia 2018  Zebranie (informacja o efektach pracy w klasie, ocenach przewidywanych na koniec I półrocza oraz o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i nieodpowiednią/naganną oceną zachowania.)
14 listopada 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
17 października 2018  Konsultacje (indywidualne rozmowy o efektach pracy uczniów)
12 września 2018  Zebranie z rodzicami Kl. VII - godz. 17.00 (hol: przedstawienie grona pedagogicznego. Organizacja nauki i pracy szkoły, zagadnienia wychowawcze, elementy oceniania kształtującego, współpraca z rodzicami. Następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.VIII godz.17.30 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl.III Gim.godz.18.00 (hol:organizacja egzaminów i zakończenia szkoły następnie spotkanie z wychowawcą)
Kl. 1 i 2 SP godz.18.00 zebranie z wychowawcą
3 września 2018  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych