Jak powstawała nasza szkoła
linia
Inwestycja pod nazwą "Budowa Gimnazjum w Skórzewie" rozpoczęta została w 2006 roku. 26 września przypieczętowano budowę obiektu poprzez wmurowanie kamienia węgielnego oraz poświęcenia terenu.Zakończenie budowy zaplanowane zostało na 31.05.2009r. Dzięki staraniom inwestora oraz wykonawcyinwestycję udało się zakończyć już w czerwcu 2008 roku, tak, aby z początkiem nowego roku szkolnego mogli zasiąść w ławkach gimnazjaliści.Piętrowy budynek dydaktyczny o imponującej nowoczesnej bryle składa się z przestrzennych i dobrze oświetlonych pomieszczeń. Znajduje się w nim 14 sal lekcyjnych wraz z zapleczami, świetlica, stołówka, sekretariat, pokój nauczycielski, sala konferencyjna, gabinet pedagogiczny, biblioteka składająca się z mediateki i strefy księgozbiorowej a także sala gimnastyczna wraz z zapleczem, szatnie, sala do ćwiczeń fitness, siłownia oraz boisko sportowe przy szkole.Nowe gimnazjum w Skórzewie to przede wszystkim:
  • poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy
  • zmniejszenie wskaźnika zmianowości nauczania
  • wyrównywanie szans poprzez umożliwienie uczniom z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawnym korzystanie z nowej szkoły
  • optymalizacja warunków pracy kadry nauczycielskiej w celu wykorzystania ich wiedzy i umiejętności
  • zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości i komfortu prowadzonych zajęć lekcyjnych.
Do roku szkolnego 2007/2008 Gimnazjum wchodziło w skład Zespołu Szkół im. F. Chopina w Skórzewie. Łączna baza, z której korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum to 20 sal (z czego 8 nie spełnia wymaganych standardów ze względu na małą powierzchnię) a także wspólna sala komputerowa i gimnastyczna. Wspólne korzystanie z obiektu szkolnego przez Gimnazjalistów i uczniów Szkoły Podstawowej spowodowało, że szkoła działała w systemie zmianowym.
Liczba mieszkańców Skórzewa od 1997r. wzrosła o 170%, od 1397 osób do 3819 osób w 2007r. Zasadne więc było rozdzielenie tych dwóch placówek. Do gimnazjum w Skórzewie będą uczęszczać uczniowie z miejscowości: Skórzewo, Dąbrowa, Dąbrówka, Zakrzewo, Palędzie, Gołuski. W nowowybudowanym Gimnazjum z początkiem roku 2008/2009 naukę rozpoczęło około 300 uczniów.

Zobacz galerę zdjęć z placu budowy