Pracownia Przestrzeni
linia

Cele zajęć prowadzonych w klasie o charakterze humanistyczno-informatycznym:
  • Realizacja programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”. Program przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego najważniejszym zadaniem jest budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki. Pomysłodawcą programu jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, program został objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej.
  • Realizacja scenariuszy powstałych w ramach projektu „Nauka w Przestrzeni”- projekt powstał podczas realizacji grantu Ścieżki Kopernika Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez konsorcjum Politechnika Poznańska oraz Stowarzyszenie Wędrowni Architekci i Fundacja Twórców Architektury. „Nauka w Przestrzeni” jest zintegrowanym działaniem mającym na celu wprowadzenie do powszechnej świadomości wiedzy o oddziaływaniu otaczającej przestrzeni na nasze codzienne życie. Głównym celem projektu jest rozbudzenie idei pięknego, świadomego i harmonijnego kształtowania przestrzeni.
  • Wzbudzenie zainteresowania uczniów najbliższą przestrzenią.
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych i informatycznych uczniów.
  • Związanie uczniów z historią Małej Ojczyzny – Regionem.

Działania rozwijające nasze zainteresowania:
Warsztaty architektoniczne Warsztaty z emisji głosu-TN Warsztaty w Teatrze Nowym
              
Świat dramaturgii-TN Teatr po francusku Rozprawa sądowa przecwko Cyberprzemocy
              
Biblioteka Raczyńskich Brama Poznania Warsztaty architektoniczne Bractwo Rycerskie KERIN
                   
Teatr Nowy od kulis Wystawiamy Jasełka Humanistyka 2 Nocne spotkanie
                   
Humanistyka 1 Bezpieczeństwo Budowa On line
                   
Sceny domowe Projektowanie Mój dom Spotkanie integracyjne