Projekt POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
linia

Nasza szkoła włączyła się w obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Poprzez swoje działania chcemy
 • Uczcić 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 • Popularyzować wiedzę historyczną na temat Powstania Wielkopolskiego.
 • Zainteresować młodzież problematyką Powstania.
 • Kształtować poczucie tożsamości narodowej.
 • Zaszczepić młodemu pokoleniu poczucie szacunku i zaangażowania w pielęgnowanie regionalnych tradycji, „aby pamięć o powstaniu przetrwała”.

W ramach obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego nasza szkoła zaplanowała wykonanie zadań, w poniższych tematykach:
 1. Miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim
 2. Odpowiedzialni: U. Augustyniak, M. Janus, B. Szarowska, A. Szneider, J. Olejniczak, A. Józefowicz, M. Kusznir-Mądra, M. Kundegórska
  Termin: do końca października 2008r.
 3. Opracowanie materiałów zebranych podczas wycieczek
  • Klasa Ic i IIc - kolaż
  • Klasa IIa i IIb – przewodnik – z przetłumaczeniem tekstu na język angielski i francuski
  • Klasa Ia, Ib, Id – wystawa zdjęć
  • Klasa IIIa – prezentacja multimedialna
  Odpowiedzialni: I. Batura, M. Kusznir-Mądra, M. Janus, A. Stolińska, J. Olejniczak, M. Kundegórska, A. Adamska, D. Bajerlein, A. Michalak, B. Kosmowska, D. Bartkowiak, B. Szarowska, S. Schulz, H. Kazmucha
  Termin: do 1 grudnia 2008r.
 4. Powstanie Wielkopolskie na szkolnej stronie internetowej
  • Umieszczanie zebranych materiałów na stronie internetowej
  Odpowiedzialni: A. Józefowicz
  Termin: na bieżąco
 5. Broń i materiały wybuchowe
  • Wystawa
  Odpowiedzialni: D. Podgórecka, S. Schulz, E. Kasperek
  Termin: do 15 grudnia 2008r.
 6. Powstanie Wielkopolskie w pamięci moich bliskich
  • Dowolna forma pisemna
  Odpowiedzialni: M. Janus, A. Stolińska, A. Szneider
  Termin: do końca stycznia 2009r.
 7. Stroje i ubiory z okresu powstania
  • Wystawa
  Odpowiedzialni: A. Muszak, B. Plewińska
  Termin: do końca stycznia 2009r.
 8. Wycieczka do Muzeum Powstania Wielkopolskiego klas IIIa i IIIb
  • Wycieczka
  Termin: 30 stycznia 2009r.
 9. Trasy przemarszu wojsk powstańczych, zasięg powstania
  • Mapy i wykresy
  Odpowiedzialni: A. Wylegała, H. Kazmucha, D. Bartkowiak
  Termin: do 15 lutego 2009r.
 10. Co wiemy o Powstaniu Wielkopolskim?
  • Konkurs dla klas III
  Odpowiedzialni: B. Szarowska
  Termin: do 20 lutego 2009r.
 11. Sylwetki powstańców pochodzących z naszej gminy
  • Forma do uzgodnienia
  Odpowiedzialni: U. Augustyniak
  Termin: do 20 lutego 2009r.
 12. Malarstwo z okresu powstania
  • Wystawa
  Odpowiedzialni: J. Wojtaszek, E. Kasperek
  Termin: do 9 marca 2009r.
 13. Koń i ułani – ich rola w wojsku
  • Forma dowolna
  Odpowiedzialni: K. Krüger-Szczot, I. Batura
  Termin: do 6 kwietnia 2009r.
 14. Pieśni patriotyczne związane z powstaniem
  • Koncert
  Odpowiedzialni: J. Wojtaszek
  Termin: do 30 kwietnia 2009r.
 15. Bóg, honor, ojczyzna
  • Forma dowolna – połączona z koncertem w poz.13
  Odpowiedzialni: Ks. J. Szymczak, B. Plewińska
  Termin: do 30 kwietnia 2009r.
 16. Powstanie Wielkopolskie – śladami francuskich sojuszników
  • Epizod z czasów powstania w dowolnej interpretacji
  Odpowiedzialni: A. Michalak, B. Kosmowska
  Termin: do 30 kwietnia 2009r.
 17. Musztra wojsk powstańczych
  • Pokaz sportowy
  Odpowiedzialni: M. Kusznir-Mądra, P.Życki, J. Łączkowski
  Termin: do 30 kwietnia 2009r.