Face to face with the world
linia

Uczniowie klas pierwszych i trzeciej biorą udział w "Face to face with the world". Jest to projekt skierowany jest do wszystkich dzieci na świecie - tych z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu, gdzie dziecięce cierpienia, przemoc, wojny, głód, bieda, wykorzystywanie seksualne, samotność, ciężka praca - odzierają je ze szczęśliwego dzieciństwa, jak i do naszych polskich dzieci, które dzięki lekcjom on-line potrafią docenić to co posiadają, wyzbywają się egoizmu, stereotypowego patrzenia na świat.. Projekt skierowany jest też do dzieci, które w wolontariacie potrafią odnaleźć swój cel życiowy, mogą poczuć się docenione, potrzebne .. do dzieci, które i w Polsce zaznały przemocy rodzinnej tej fizycznej i psychicznej .. w tym programie wiele takich dzieciaków odnalazło się i to wzrusza najbardziej. Wszyscy wiemy, jeśli chcemy zmienić przyszłość - zacznijmy od ukształtowania dobra w naszych dzieciach.

Celem Projektu Edukacyjnego jest:
a) Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.
b) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.
c) Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka nauka języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu. Chęć niesienia pomocy innym.

W ramach projektu systematycznie łączymy się on-line z rówieśnikami z Ugandy, Kenii, Birmy i Pakistanu.