e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo
linia
Szanowni Rodzice,
ruszamy z rekrutacją uczennic i uczniów do Projektu „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Grupa liczyć będzie 8 osób.
Terminy zajęć są już ustalone na I półrocze., w drugim mogą ulec zmianie.
Wymagane dokumenty (w załączniku) proszę złożyć w kopercie w portierni od wtorku 15. września w godzinach 7.00 -17.00 do piątku 18. września godziny 15.00
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden uczeń / uczennica może zaproponować chęć udziału w zajęciach więcej niż w jednej grupie, ale zakwalifikuje się tylko do jednej, w której będą wolne miejsca.
Informacje o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia zostaną przesłane za pośrednictwem LIBRUS-a w dniach 21-22 września 2020r.
Zajęcia ruszają od środy 23. września 2020 r.

Regulamin     plik pdf          
Opis zajęć     Opis zajęć [pdf]      Opis zajęć [docx]
Załacznik 1     Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu [pdf]      Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu [doc]
Załacznik 2     Oświadczenie Uczestnika Projektu [pdf]      Oświadczenie Uczestnika Projektu [docx]
Załacznik 3     Deklaracja udziału w Projekcie [pdf]      Deklaracja udziału w Projekcie [doc]
Załacznik 4     Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie [pdf]      Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie [doc]