e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo
linia
Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019/2020
Harmonogram zajęć - Agata Józefowicz
Harmonogram zajęć - Lidia Zarańska
Harmonogram zajęć - Wojciech Chmielewski


Ruszamy z rekrutacją uczennic i uczniów do Projektu „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Formy wsparcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie:
• Zajęcia w ramach koła informatycznego realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020; II edycja w roku szkolnym 2020/2021
• Zajęcia z programowania realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020; II edycja w roku szkolnym 2020/2021
         Informacja o Projekcie          
         Informacja dla Rodziców [pdf]      Informacja dla Rodziców [docx]
         Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie [pdf]      Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie [docx]
Załacznik 1     Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu [pdf]      Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu [doc]
Załacznik 2     Oświadczenie Uczestnika Projektu [pdf]      Oświadczenie Uczestnika Projektu [docx]
Załacznik 3     Deklaracja udziału w Projekcie [pdf]      Deklaracja udziału w Projekcie [doc]
Załacznik 4     Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie [pdf]      Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie [doc]