Psycholog szkolny
linia

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami.
Psycholog współpracuje z osobą/grupą osób w zakresie: wsparcia psychologicznego, poradnictwa, profilaktyki, psychoedukacji, diagnozy psychologicznej, opiniowania, orzekania, prowadzenia badań naukowych, popularyzacji wiedzy psychologicznej, interwencji kryzysowej a także psychoterapii (po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty).


Kodeks etyczno-zawodowy psychologa:
„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.”
mgr Alicja Dajczak

Godziny pracy w trakcie nauczania zdalnego:
poniedziałek 8:00-9:40
wtorek 12:50-16:10
środa 8:00-14:30
czwartek 11:45-15:20
piątek 8:00-12:30

Nr kontaktowy psychologa - 781 810 617

Przygotowano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.


Drodzy Uczniowie,
zachęcam Was, byście pamiętali o sieci wsparcia, jaką wspólnie tworzymy: Wy – koledzy i koleżanki, Wasi Rodzice a także całe grono nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Jestem zdania, że warto z tej sieci korzystać – w różnych sytuacjach – tych trudniejszych, ale i tych przyjemnych, kiedy pojawia się okazja do wspólnego, na przykład, świętowania.
Może okazać się, że w którymś momencie będziecie chcieli porozmawiać ze mną – wtedy zawsze chętnie Was wysłucham, służę wsparciem i pomocą w każdej sytuacji. Możecie liczyć na moją obecność.

Pozdrawiam Was serdecznie,
Alicja Dajczak