GOMI
linia
Tekst alternatywny
rok szkolny 2013/2014


Regulamin Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej


14 kwietnia 2014 r. 47 uczniów Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz 27 uczniów z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie postanowiło zmierzyć się z zadaniami z matematyki biorąc udział w II edycji Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej GOMI. Zadania, z jakimi przyszło im się zmierzyć dały im możliwość sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, pobudziły ich do twórczego myślenia.Każdy z uczniów pisał test zgodnie ze swoją kategorią wiekową.

Do drugiego etapu GOMI (na podstawie regulaminu) przeszły 4 najlepsze osoby w poszcze-gólnej kategorii. W Gimnazjum w Skórzewie zwycięzców etapu szkolnego udało się bez problemu wyłonić wśród uczniów klas pierwszych i trzecich. Trzech zawodników z klas drugich walczyło o wej-ście do finału (etapu gminnego). Rywalizowali miedzy sobą rozwiązując kolejny test 30 kwietnia 2014 r.

Gimnazjum im. Jana Kochowskiego zrezygnowało z udziału w drugim etapie GOMI.

Etap drugi odbył się 20 maja 2014 r. Uczniowie w czasie 90 minut mieli do rozwiązania test wiedzy z informatyki oraz matematyki. Musieli wykazać się znajomością aplikacji na dysku Google oraz wyszukiwaniem wiadomości w Internecie. Aby poprawnie rozwiązać zadanie z informatyki uczniowie musieli najpierw wykazać się wiedza z matematyki.

W punktacji końcowej liczyły się również punkty uzyskane przez uczniów podczas pierwszego etapu. Ostatecznie wyniki w drugiej edycji Gminnej Olimpiady Matematyczno-Informatycznej wyglądają następująco:

KATEGORIA I
 1. Jakub Matuszewski
 2. Anna Filipiak
 3. Adrian Kubiak
 4. Kamil Ambroży

KATEGORIA II
 1. Mateusz Górka
 2. Hubert Kaczmarek
 3. Bartosz Sieroń
 4. Wojciech Szczot

KATEGORIA III
 1. Przemysław Ambroży
 2. Weronika Janus
 3. Marta Hypś
 4. Weronika Bącler
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Wielkopolska oraz Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne WSiP. Były to: słuchawki, myszki komputerowe, pendrive, książki, kalkulatory, podkładki.

Wszystkim zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!


           

Wiecej zdjęc możecie zobaczyć tutaj


Etap gminny - Gimnazjum w Skórzewie

20 maja 2014 r. odbył się drugi etap Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej. Wyniki będą znane w czerwcu ale my już dziś wszystkim serdecznie gratulujemy zapału, chęci i woli walki.

                 

                 

                 

                 

                 Wiecej zdjęc możecie zobaczyć tutaj


Etap szkolny - Gimnazjum w Skórzewie

14 kwietnia 2014 r. 47 uczniów naszej szkoły postanowiło zmierzyć się z zadaniami z matematyki biorąc udział w II edycji Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej GOMI. Zadania, z jakimi przyszło im się zmierzyć dały im możliwość sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, pobudziły ich do twórczego myślenia.

Do drugiego etapu GOMI (na podstawie regulaminu) przechodzą 4 najlepsze osoby w poszczególnej kategorii. Zwycięzców etapu szkolnego udało się bez problemu wyłonić wśród uczniów klas pierwszych i trzecich. Trzech zawodników z klas drugich walczyło o wejście do finału (etapu gminnego). Rywalizowali miedzy sobą rozwiązując kolejny test 30 kwietnia 2014 r.

Etap gminny GOMI odbędzie się 20 maja 2014 r. przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Moodle oraz aplikacji na dysku Google. Uczniowie w czasie 90 minut rozwiążą test złożony z zadań z matematyki oraz informatyki.

Ostatecznie (po dogrywce) do drugiego etapu przechodzą uczniowie:
KATEGORIA I
 • Jakub Matuszewski
 • Adrian Kubiak
 • Kamil Ambroży
 • Anna Filipiak
  KATEGORIA II
 • Hubert Kaczmarek
 • Mateusz Górka
 • Bartosz Sieroń
 • Wojciech Szczot
  KATEGORIA III
 • Przemysław Ambroży
 • Weronika Janus
 • Weronika Bącler
 • Marta Hypś
Pozostałe wyniki etapu szkolnego GOMI posiadają nauczyciele matematyki.
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 Tekst alternatywnyNagrody w Gminnej Olimpiadzie Matematyczno Informatycznej GOMI ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne