GOMI
linia
Tekst alternatywny
rok szkolny 2012/2013


Regulamin Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej


Wyniki Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej

I wszytsko stało sie jasne. Poznaliśmy wyniki GOMI:
KATEGORIA I
 1. Paweł Palacz (Gimnazjum w Skórzewie)
 2. Joanna Maćkowiak (Gimnazjum w Dopiewie)
 3. Bartosz Galiński (Gimnazjum w Skórzewie)

KATEGORIA II
 1. Przemysław Ambroży (Gimnazjum w Skórzewie)
 2. Katarzyna Wojtysiak (Gimnazjum w Dopiewie)
 3. Kinga Konwicka (Gimnazjum w Dopiewie)

KATEGORIA III
 1. Klaudia Wolniewicz (Gimnazjum w Dopiewie)
 2. Michał Wieczorek (Gimnazjum w Dopiewie)
 3. Bartosz Mila (Gimnazjum w Skórzewie)

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Nagrody w Olimpiadzie ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Za zajęcie I miejsca (w każdej z kategorii) był to voucher na jeden z egzaminów ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) a dla trzech pierwszych miejsc były to lampki na USB.

           


Etap gminny - Gimnazjum w Skórzewie
8 maja 2013 r. jedenastu uczniów naszej szkoły rozwiązywało zadania z drugiego (gminnego) etapu Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej. Uczniowie z Gimnazjum w Dopiewie w tym samym czasie rozwiązywali te same zadania u siebie w szkole. Efekty swojej pracy przesłali wykorzystując platformę e-learningową Moodle. W drugim etapie GOMI uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z zadań z matematyki oraz informatyki z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego:
Klasa I:
 • edytor grafiki Paint
 • edytor tekstu (Microsoft Word lub OpenOffice Writer)
Klasa II:
 • edytor tekstu (Microsoft Word lub OpenOffice Writer)
 • tworzenie prezentacji (Microsoft Power Point lub OpenOffice Impress)
Klasa III:
 • edytor tekstu Microsoft Word lub OpenOffice Writer
 • arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel lub OpenOffice Calc.

Poniżej zdjęcia z II etapu w Gimnazjum w Skórzewie:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 Etap szkolny - Gimnazjum w Skórzewie
4 kwietnia 2013 r. dla 59 uczniów naszej szkoły zapamiętany zostanie jako dzień w którym postanowili zmierzyć się z zadaniami logicznymi i matematycznymi. Postanowili udowodnić sobie i innym, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Wystartowali w etapie szkolnym GOMI - Gminnej Olimpiady Matematyczno Informatycznej. Zadania, z jakimi przyszło im się zmierzyć dały im możliwość sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, pobudziły ich do twórczego myślenia.

Zainteresowanie Olimpiadą, zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych, było bardzo duże. Niestety nie wszyscy uczniowie dostarczyli wymagane oświadczenie co zdyskwalifikowało ich już na starcie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą pamiętać;-)

Do drugiego etapu GOMI (na podstawie regulaminu) przechodzą 4 najlepsze osoby w poszczególnej kategorii. Zwycięzców etapu szkolnego udało się bez problemu wyłonić wśród uczniów klas drugich. Sześciu zawodników z klas pierwszych i trzecich będzie dodatkowo rywalizować miedzy sobą, rozwiązując kolejny test 15 kwietnia 2013 r.

Etap gminny GOMI odbędzie się 8 maja 2013 r. przy wykorzystaniu platformy e-learningowej Moodle. Uczniowie w czasie 90 minut rozwiążą test złożony z zadań z matematyki oraz informatyki.

Do drugiego etapu przechodzą uczniowie:

KATEGORIA I
 1. Bartosz Galiński
 2. Paweł Palacz
 3. Maciej Forreiter
 4. Hubert Kaczmarek

KATEGORIA II
 1. Przemysław Ambroży
 2. Marta Hypś
 3. Wojciech Mila
 4. Zuzanna Juszczyk

KATEGORIA III
 1. Sławomir Olejniczak
 2. Weronika Strzelecka
 3. Piotr Czyż
 4. Bartosz Mila

Pozostałe wyniki etapu szkolnego GOMI posiadają nauczyciele matematyki.

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

           Tekst alternatywnyNagrody w Gminnej Olimpiadzie Matematyczno Informatycznej GOMI ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne


Patronat nad Gminną Olimpiadą Matematyczno Informatyczną GOMI objęła Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki).

Tekst alternatywny