Wójt Gminy Dopiewo, Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają na WIOSENNE PORZĄDKI - posprzątajmy świat wokół Nas. https://dopiewo.pl/aktualnosci/2022-04-11/wiosenne-porzadki-w-solectwach