Język francuski
linia

Wymiany z Francją: 9 lat tradycji!

Zobacz wspomnienia uczennic z wymiany w 2013 roku

A zaczęło się tak… W roku 2004 polska delegacja gminy Dopiewo ruszyła na podbój zaprzyjaźnionego regionu Bretanii. Dlaczego tam? Od wielu lat Wielkopolska współpracuje na podstawie umowy bliźniaczych regionów z tym obszarem prowadząc różnego typu wymiany , także doświadczeń i wiedzy. Wizyta zaowocowała zaproszeniem kilku osobowej grupy gimnazjalistów wraz z dyrekcją do prywatnego gimnazjum katolickiego w Saint-Brice en Cogles. Po udanym pobycie polska szkoła zaprosiła swoich francuskich rówieśników do Skórzewa na rewizytę. Rok później dyrektor College Jeanne d’Arc pan Daniel Guillois przyjechał z grupą 13 uczniów w nadziei konturowania zawartej przyjaźń francusko-polską. Program, gościna i determinacja organizatorów doprowadziła do rozpoczęcia „wymiany polsko-francuskiej”.

                 

                 

Z roku na rok przybywało uczestników, powiększając tym samym liczbę korespondentów, a ramy programu wymiany oficjalnie zostały wpisane w programy nauczania obu szkół. Od samego początku gmina Dopiewo i służyła wsparciem dla Gimnazjum, przeznaczając pomoc finansową na podróże i prace pedagogiczne. Warto jednak podkreślić, że wymiana nie jest zwykłą wycieczką krajoznawczą, na którą uczniowie jadą jako turyści, ale zobowiązaniem dwuletniej współpracy i przyjaźni.

                 

                 

Podczas tego czasu nastolatkowe pracują na dodatkowych lekcjach francuskiego w celu przygotowania zadań realizowanych w trakcie programu. Pierwsze kontakty nawiązujemy listownie, wymieniając zdjęcia i krótkie informacje o sobie, następnie uczniowie zapoznają się przez face book’a i mailowo. Każdego roku planowane są dla młodzieży zajęcia kulturoznawcze, jak np. wycieczki do Domu Bretanii na warsztaty o legendach bretońskich czy do Alliance Francaise na wystawę zdjęć „Ślady polskie w Paryżu”. Uczniowie przygotowują również prezentacje multimedialne, które przedstawiają swoim korespondentom podczas wizyty, pokazując swoje miasto, rodziny, szkołę czy też zainteresowania.

                 

                 

Wiele byłoby opowiadać o każdej wymianie, w związku z tym, zapraszam Państwa do przeglądu zdjęć i programów wymian, które z pewnością lepiej pokażą emocje i zaangażowanie młodzieży i pedagogów.

                 

                 

Organizator wymian: mgr Anita Michalak

Znajomość języka francuskiego
 1. to inwestycja w Twoją przyszłość:
  • Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata
  • Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we Francji jest całkowicie otwarty dla Polaków
  • Ucząc się języka francuskiego zwiększasz swoje szanse na rynku pracy w Polsce i w krajach frankofońskich
 2. daje możliwość studiów na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych
  • Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy
  • Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby studentów
  • Francuskie prace naukowo-badawcze cieszą się międzynarodowym uznaniem – 31 naukowców narodowości francuskiej zostało laureatami nagrody Nobla a 9 otrzymało medal Fiedlsa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie matematyki.
 3. daje możliwość swobodnego podróżowania po Francji i krajach frankofońskich oraz dostęp do kultury krajów francuskojęzycznych
  • Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku odwiedza ją 75 milionów turystów.
  • Znajomość języka francuskiego pomoże Ci w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów z ponad milionową społecznością pochodzenia polskiego żyjącą we Francji oraz ponad 300 polsko-francuskimi stowarzyszeniami działającymi na terenie Francji.
  • Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich obecnych na 5 kontynentach.
 4. to opanowanie języka Unii Europejskiej i kontaktów międzynarodowych
  • Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; jest także językiem roboczym NATO, ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz innych organizacji tego typu.
  • Znajomość francuskiego jest nieodzowna w celu podjęcia pracy w instytucjach europejskich i międzynarodowych
 5. to okno na świat
  • Językiem francuskim posługuje się 200 milionów osób mieszkających na 5 kontynentach
  • Znajomość francuskiego otwiera dostęp do ponad 170 milionów serwisów w tym języku. Francuski jest językiem oficjalnym w 32 krajach


Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?


Imprezy organizowane w ramach współpracy polsko – francuskiej:
 • Dzień Francuski
 • wymiany
 • konkursy: Pomysł na Francję, plastyczny Dom Bretanii, wielkopolski z wiedzy o Francji, na najlepsza prezentację multimedialną, poezji i prozy frankofońskiej
 • Festiwal piosenki francuskiej


Uczniowie Gimnazjum w Skórzewie, już po raz szósty ,brali udział w międzynarodowej wymianie z francuskim College Jean d’Arc z Saint-Brice en Cogles. Od 25 kwietnia do 2 maja, uczniowie klas I i II wraz z organizatorem p. Anitą Michalak oraz opiekunami p. J. Olejniczak, p. A. Wylegałą, p. A. Geburczyk, p. T. Lewandowskim i p. M. Janus, uczestniczyli w przeróżnych zajęciach i wycieczkach, starając się pokazać swoim korespondentom nie tylko najciekawszą stronę Poznania, ale i Wielkopolski. Program Wymiany zakłada wizytę i rewizytę tych samych uczestników, co pozwala wytworzyć więzi przyjaźni francusko-polskiej na długie lata. Dyrekcje obu szkół, francuskiej - p. Jean-Jacques Blanchet i polskiej - p. Katarzyna Krüger Szczot, planują zwiększyć liczbę corocznych wymian. Nie wyklucza się również szerszej współpracy w ramach szkolnego projektu językowego Comenius.

Warto podkreślić, że wymiana z College Jeanne d’Arc nie jest zwykłą wycieczką krajoznawczą, ale wymianą doświadczeń, wiedzy i znajomości językowych podpartą wspaniałą zabawą. Uczniowie nie tylko uczestniczyli w zajęciach swoich korespondentów ale mogli również zaprezentować siebie, swój kraj i szkołę. Młodzież, pod okiem nauczycielki języka francuskiego p. Anity Michalak, przygotowała lekcję promującą nasz kraj i szkołę i sama ją zaprezentowała w języku francuskim. Tego typu doświadczenia wzbogacają naszą młodzież, zarówno pod względem sprawności językowych, jak i otwierają umysł na przyswajanie tego, co obce, a czasami niezrozumiałe. Zetknięcie się z francuską kulturą w rodzinach korespondentów, w praktyce uczy tolerancji i szerszego spojrzenia na świat.

Pierwszy dzień wizyty francuskich korespondentów rozpoczął się od zajęć szkolnych ,w których polscy i francuscy uczniowie brali czynny udział. Tego dnia uczniowie mieli również okazję zapoznać się z gminą Dopiewo oraz przywitać się i podziękować za wsparcie wójtowi gminy P. Andrzejowi Strażyńskiemu. Podczas siedmiodniowego pobytu w Polsce uczniowie udali się również do pięknego miasta Mikołaja Kopernika -Torunia, gdzie uczestniczyli w seansie planetarium „mikrokosmos”. Podczas tego pobytu polscy uczniowie mogli również zapoznać francuskich rówieśników z staropolską tradycją wypiekania pierników. Cały pobyt został uwieńczony wieczorkiem francusko-polskim, na którym rodzice przygotowali poczęstunek ,a młodzież przedstawiła swoje prezentacje multimedialne i tańce. Podczas tego miłego spotkania francuscy nauczyciele, którzy zostali ugoszczeni w domach polskich nauczycieli, podziękowali im za miłe przyjęcie, a p. Daniel Guillois - były dyrektor gimnazjum w Saint-Brice - złożył na ręce dyrekcji p. dyrektor Katarzyny Kruger-Szczot i p. wicedyrektor Aldony Wdowiak, bukiet kwiatów.

Natomiast w 2009r uczniowie Gimnazjum w Skórzewie spotkali się ze swoimi francuskimi korespondentami podczas wymiany z Francją. Nasza szkoła partnerska to prywatne Gimnazjum katolickie Joanny D’arc w Saint Brice en Cogles. Od 5 do 13 maja przyjmowani byliśmy we francuskich rodzinach, poznanych wcześniej drogą listowną, i tam spędziliśmy tydzień na nauce, zabawie i zwiedzaniu.

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od krótkiego spaceru po Paryżu. Następnie udaliśmy się do Saint Brice w Bretanii. Podczas plenerowych wycieczek nad ocean do malowniczo położonych miejscowości jakimi są Saint-Malo czy Mont Saint Michel, nasi gimnazjaliści mieli okazję poznać najpiękniejsze zakątki Bretanii i Normandii.Wspólne spacery wpłynęły na lepszą integrację młodzieży francuko-polskiej już na samym początku wymiany.