Wymagania na poszczególne oceny
linia

Język polski

Język angielski

Język francuski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeceństwie

Matematyka

Chemia

Wychowanie fizyczne