Kontrakty oraz przedmiotowe systemy oceniania
linia

Język polski

Język angielski

Język francuski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Biologia

Chemia

Geografia
Matematyka

Fizyka

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia


Plastyka

Muzyka

Doradztwo zawodowe

Wychowanie fizyczne